Välkommen till Mayday 2020
Sjöräddningen, Kustbevakningen, SOS, Räddningstjänsten

VÄLKOMMEN TILL MAYDAY
10-11 FEBRUARI I HELSINGBORG

Trafiken på våra hav och sund ökar för varje år, samtidigt som fartygen blir större och tar mer passagerare och gods. Varje år passerar mellan 700-800 kryssningsfartyg svenska farvatten. Från våra hamnar går det årligen över 25.000 färje- och båtturer.


MAYDAY är en vidareutveckling och en uppföljning av konferensen Nöd- och karantänshamn som tidigare år arrangerats i Helsingborg. Konferensen MAYDAY får ett annorlunda upplägg jämfört med tidigare. Tillsamman med andra representanter från berörda organisationer och myndigheter går vi igenom ett antal realistiskt scenario med ett kryssningsfartyg utanför Kullaberg i Skåne. Hur agerar vi och hur ser händelsekedjan ut? Vilka ansvarsområden har dom olika inblandade myndigheterna?

smitta ombord på ett kryssningsfartyg

Rapport om händelsen med kryssningsfartyget Viking Sky i Norge

Konferensen inleds med händelserapporter och erfarenheter från stora liknande händelser. Vi kommer bl.a. att få en rapport om händelsen med kryssningsfartyget Viking Sky som utanför Norges kust tidigare i år, i hårt väder, fick blackout. En stor räddningsaktion drogs igång och ca 500 personer ombord evakuerades med helikoptrar in till fastlandet. På Mayday får vi också ta del av kunskap och föredrag om hur begreppen karantänshamn och karantänsflygplats fungerar.

De scenario vi kommer att behandla under konferensens gång är: Fartyg som får total blackout efter brand och hamnar i akut sjönöd då det plötsligt driver fritt, många skadade och omkomna och fartyget måste evakueras. Ett annat scenario är smitta ombord på kryssningsfartyg. Ombord finns 3.000 passagerare och 750 besättningsmän. Fartyget dirigeras så småningom till Helsingborg. Hur agerar man i sådan situation Alla deltagande myndigheter och organisationer redovisar hur de planerar och hur de genomför sin insats.

smitta ombord på ett kryssningsfartyg

Hur arbetar berörda myndigheter och organisationer?

Akut olyckshändelse på ett kryssningsfartyg i svenska farvatten är en av de händelser som MSB listat som ett utredande och dimensionerande scenario för kommuner och övriga samverkande myndigheter.

Hur arbetar och agerar berörda myndigheter och organisationer? Vi får besök av inblandade myndigheter och organisationer. Deltagarna kommer från Sjöfartsverket, Transportstyrelsen Polisen, Kustbevakningen, SOS Alarm, MSB och kommunal räddningstjänst.Välkommen till MAYDAY 2021 i Helsingborg 10-11 februari 2021

Mayday 2021 MAYDAY - Helsingborg 10-11 februari - MAYDAY